Novosti2018-06-10T10:52:31+00:00

NOVOSTI

Poljoprivredni pejzaži kao dio Svjetske baštine

28 Februara, 2018|

Poljoprivredni pejzaži kao dio Svjetske baštine Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – UNESCO je još 1972. godine donijela Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Konvenciju o svjetskoj baštini). Najznačajnija osobina Konvencije je da u jednom [...]

Preporuke za unaprjeđenje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori

20 Februara, 2018|

U okviru projekta AGRISCAPE&ME počela je realizacija aktivnosti koja podrazumijeva izradu „Preporuka za unaprjeđenje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori“. Cilj aktivnosti je definisanje preporuka koje bi trebalo da budu osnova za unaprjeđenje tretmana [...]

Kalendar za 2018. godinu sa poljoprivrednim pejzažima Crne Gore

28 Januara, 2018|

U okviru projekta AGRISCAPE&ME urađen je stoni kalendar sa fotografijama poljoprivrednih pejzaža Crne Gore. Kroz ovu I ostale aktivnosti projekta želimo da promovišemo vrijednosti poljoprivrednih pejzaža. Kalendar možete pogledati ovdje.