Preporuke za unaprjeđenje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori

U okviru projekta AGRISCAPE&ME počela je realizacija aktivnosti koja podrazumijeva izradu „Preporuka za unaprjeđenje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori“.

Cilj aktivnosti je definisanje preporuka koje bi trebalo da budu osnova za unaprjeđenje tretmana tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori, njihove identifikacije, zaštita, planiranja i obnove.

Aktivnosti u okviru ovog dijela projekta će podrazumijevati prije svega analizu strenutnog tretmana poljoprivrednog pejzaža u Crnoj Gori, i to iz ugla slijedećih oblasti: kulturne baštine, poljoprivrede i ruralnog razvoja i prostornog planiranja.

Kroz analizu će se tretirati: međunarodni kontekst; zakonodavni i institucionalni okvir u Crnoj Gori; strateška dokumenta; stanje na lokalnom opštinskom nivou; projekti i aktivnosti iz ove oblasti kao i ključne teme i nedostaci.  Tokom implementcije organizovaće se i radionica na kojoj će se zajedno razmatrati ključne teme, problemi i izazovi (SWOT analiza) kao i preporuke za unapređenje stanja.

Na osnovu svih analiza biće definisane smjernice i preporuke za unaprjeđenje sistema zaštite, planiranja i obnove tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori.

Za pripremu Preporuka angažovan je radni tim koji ima eksperte iz oblasti prostornog planiranja, kulturne baštine i poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Planirano je da preporuke budu gotove sredinom aprila 2018.

Preporuke će nakon toga partneri na projektu u okviru aktivnosti javnog zastupanja predstaviti nadležnim ministarstvima i institucijama. Tokom sastanaka diskutovaće se o načinima implementacije preporuka, nakon čega će biti moguće dokument ažurirati.

Nakon završetka izrade Preporuka materijal će se pripremiti se u vidu e-brošure i biti dostupna on line.

By |2018-03-19T09:36:52+00:0020 Februara, 2018|Novosti|0 Comments