Identifikacija, analiza i preporuke za obnovu tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža u Gornjoj Lastvi

Veći dio aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta AGRISCAPE&ME odnose se na cijelu Crnu Goru, dok će pilot aktivnost biti realizovana u ruralnom području Boke Kotorske, tj. u selu Gornja Lastva, na brdu Vrmac.

Cilj pilot projekta je istraživanje nekadašnjeg načina korištenja zemljišta u Gornjoj Lastvi; zatim analiza postojećeg stanja i komparacija sa nekadašnjim načinom korištenja zemljišta kao i definisanje prijedloga i preporuka za obnovu održive poljoprivrede u Gornjoj Lastvi.

Rezultat će biti Studija sa analizom nekadašnjeg i postojećeg načina korištenja zemljišta u Gornjoj Lastvi i prijedlozima i preporukama za obnovu održive poljoprivrede. Takođe prikupljeni materijal, analize i prijedlozi će biti predstavljeni na izložbi koja će biti organizovana u okviru završnog događaja projekta u junu 2018.

Ova aktivnost je počela sa realizacijom početkom marta, a sprovešće je Radni tim koji čine: ekspert iz oblasti kulturne baštine, sa iskustvom rada na mapiranju, arhivisti i ekspert iz oblasti bilologije/poljoprivrede.

By |2018-08-01T19:56:31+00:0012 Marta, 2018|Novosti|0 Comments