Ciljevi2017-11-05T12:07:07+00:00

CILJEVI PROJEKTI

Opšti cilj projekta AGRISCAPE&ME je da doprinese razvoju održive poljoprivrede kroz zalaganje za obnovu, očuvanje i unapređenje tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža kao dijela ukupnog kulturnog pejzaža.

Specifični ciljevi projekta AGRISCAPE&ME su:

  • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave kulturnom baštinom, pejzažom i poljoprivredom kako bi se mogle zalagati za poljoprivredni pejzaž i održivu poljoprivredu;
  • Stvaranje platforme relevantnih aktera u oblastima poljoprivrede, kulturne baštine, pejzaža i planiranja koja će doprinijeti unapređenju zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu, planiranje i upravljanje tradicionalnim poljoprivrednim pejzažom u cilju razvoja održive poljoprivrede u Crnoj Gori;
  • Podizanje svjesti građana/k i relevantnih aktera o tradicionalnom poljoprivrednom pejzažu kao vrijednom sloju kulturnog pjezaža i o važnosti njegove obnove za održivu poljoprivredu, kroz sprovođenje kampanje i pilot projekta u pilot području.