Novosti2018-06-10T10:52:31+00:00

NOVOSTI

Brošura „Tradicionalni poljoprivredni pejzaži“

Juli 11th, 2018|

U okviru projekta „Obnova tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za održivu poljoprivredu – AGRISCAPE&ME” urađena je brošura „Tradicionalni poljoprivredni pejzaži“. Brošura, koja je edukativnog karaktera, ima za cilj da skrene pažnju na vrijednosti i značaj tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža. U brošuri je objašnjeno [...]

Preporuke za poboljšanje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori

Juli 11th, 2018|

U okviru projekta „Obnova tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za održivu poljoprivredu – AGRISCAPE&ME” pripremljene su “Preporuke za poboljšanje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori”. Ove aktivnost realizovana je s ciljem unaprjeđivanja okvira za zaštitu, planiranje [...]

Video „Tradicionalni poljoprivredni pejzaži“

Juli 9th, 2018|

U okviru projekta „Obnova tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za održivu poljoprivredu – AGRISCAPE&ME” urađen je video „Tradicionalni poljoprivredni pejzaži“. Video, koji je edukativnog karaktera, ima za cilj da skrene pažnju na vrijednosti i značaj tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža. U videu je [...]

Urbanistički projekat revitalizacije 13 ambijentalnih cjelina opštine Tivat (Projekat oživljavanja seoskih naselja tivatskog zaliva)

Juli 3rd, 2018|

Urbanistički projekat revitalizacije 13 ambijentalnih cjelina opštine Tivat (Projekat oživljavanja seoskih naselja tivatskog zaliva) započet je 1982. godine, završen 1988. kada su neki od 13 UP usvojeni na Skupštini Opštine Tivat. Trinaest urbanističkih projektata su imali zajedničku istraživačku i programsku [...]

Izvještaj sa završne konferencije projekta AGRISCAPE&ME

Juli 3rd, 2018|

Izvještaj sa završne kongerencije projekta AGRISCAPE&ME Uz učešće dr Parviza Koohafkana, osnivača i predsjednika Fondacije za svjetsku poljoprivrednu baštinu i Inicijative Ujedinjenih nacija za „Zaštitu i prilagođeno upravljanje Globalno važnim sistemima poljoprivredne baštine“, u Gornjoj Lastvi je 18.juna održana [...]