Preporuke za poboljšanje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori

U okviru projekta „Obnova tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za održivu poljoprivredu – AGRISCAPE&ME” pripremljene su “Preporuke za poboljšanje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori”.

Ove aktivnost realizovana je s ciljem unaprjeđivanja okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori. Predložene Preporuke treba da posluže donosiocima odluka pri definisanju i sprovođenju sveobuhvatne politike očuvanja tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža.

Kroz proces izrade Preporuka sprovedena je analiza tretmana poljoprivrednog pejzaža u Crnoj Gori iz ugla slijedećih oblasti: kulturne baštine, prostornog planiranja, poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kroz analizu su tretirani: međunarodni kontekst, zakonodavni i institucionalni okvir u Crnoj Gori, strateška dokumenta, stanje na lokalnom nivou, projekti i aktivnosti iz ove oblasti kao i ključne teme i nedostaci. Nakon toga urađena je SWOT analiza za sve oblasti i teme, na osnovu čega je pripremljen predlog Preporuka.

Radni tim koji je pripremio preporuke čine eksperti iz oblasti prostornog planiranja, kulturne baštine, poljoprivrede i ruralnog razvoja: Saša Karajović, prostorni planer; Prof. Dr Milan Marković, agronom; Marija Nikolić, arhitektica, planerka i Aleksandra Kapetanović, arhitektica konzervatorka.

Process izrade preporuka je podrazumijevao i konsultacije sa nadležnim ministarstvima i institucijama, kojima je nacrt preporuka predstavljen na konsultativnom sastanku u Podgorici 18. maja i na završnoj konferenciji projekta u Gornjoj Lastvi 18. juna 2018., kao i dostavljen na komentare.

Izvod iz “Preporuka za poboljšanje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori” možete pogledati Preporuke AgriscapeME_izvod.

By |2018-07-11T17:06:40+00:0011 Jula, 2018|Novosti|0 Comments