Rezultati pilot projekta „Identifikacija, analiza i preporuke za obnovu tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža u Gornjoj Lastvi“

U okviru projekta AGRISCAPE&ME sproveden je pilot projekat „Identifikacija, analiza i preporuke za obnovu tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža u Gornjoj Lastvi“.

Cilj ove aktivnosti je bio da se istraži koje kulture i na kojim prostorima su nekada uzgajane u Gornjoj Lastvi i da se koristeći iskustvo iz prošlosti daju preporuke za obnavljanje poljoprivredne djelatnosti, odnosno za rekonstrukciju poljoprivrednog pejzaža, područija sela.  Pri tome se istovremeno uspostavlja metodologija koja bi se mogla primijeniti i na drugim sličnim mjestima.

Autori istraživanja su: mr Miloš B. Petričević, arheolog; Joško Katelan, arhivista i član NVO Notar; Marija Nikolić, arhitektica, planerka i saradnica Aleksandra Kapetanović, arhitektica konzervatorka.

Polazište rada na pilot područiju Gornja Lastva, je bilo da treba sagledati stanje i iskustvo iz prošlosti i primijeniti ga, na njemu graditi buduću obnovu poljoprivrede. Potrebno je ponovo uspostaviti kontinuitet obrade zemljišta koji je u jednom periodu prekinut.

Područije pilot projekta obuhvatilo je teritoriju KO Gornja Lastva ukupne površine od 481,6 ha. Veliki dio ove površine se nekada obrađivao i koristio kao poljoprivredno zemljište.

Aktivnosti koje su sprovedene tokom projekta uključivale su između ostalog:

  • analizu dostupne građe, uključujući i stare fotografije koje ilustruju nekadašnji život ljudi u Gornjoj Lastvi
  • istraživanja arhivske građe Istorijskog Arhiva u Kotoru
  • analizu istorijskog kartografskog materijala, prije svega Austrougarskih katastarskih planova iz 1838. godine, koja je omogućila prilično preciznu rekonstrukciju primarne namjene površina za područje K.O. Gornja Lastva
  • razgovor sa ljudima, vlasnicima/nasljednicima imanja koji su govorili na kojim prostorima se obrađivalo zemljište, koje kulture su se uzgajale, kako se rješavalo pitanje vode za zalijevanje i dr.

Na temelju sprovedenih istraživanja, došlo se do podataka koji omogućavaju rekonstrukciju pejzaža odnosno rekonstrukciju nekadašnjih namjena obradivog zemljišta u skladu sa kulturama koje su se na pojedinim terenima uzgajale. Ova rekonstrukcija pejzaža može biti polazna osnova za obnavljanje poljoprivredne djelatnosti i njen budući razvoj.

Kroz ostvarena istraživanja, uočeni su problemi odnosno aktivnosti koje bi pomogle u kompletiranju podataka odnosno u procesu obnove, a koji nisu mogle biti sprovedene zbog ograničenog trajanja projekta.

Rezultate pilot projekata „Identifikacija, analiza i preporuke za obnovu tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža u Gornjoj Lastvi“ možete pogledati OVDJE.

By |2018-08-01T19:45:48+00:0011 Jula, 2018|Novosti|0 Comments