Sastanak sa vlasnicima zemlje u Gornjoj Lastvi

U okviru procesa sprovođenja pilot projekta „Identifikacija, analiza i preporuke za obnovu tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža u Gornjoj Lastvi” održan je sastanak sa vlasnicima zemlje u Gornjoj Lastvi. Sastanak je održan 8. juna 2018. godine u domu kulture u Gornjoj Lastvi.

Cilj pilot projekta je istraživanje nekadašnjeg načina korištenja zemljišta u Gornjoj Lastvi; zatim analiza postojećeg stanja i komparacija sa nekadašnjim načinom korištenja zemljišta kao i definisanje prijedloga i preporuka za obnovu održive poljoprivrede u Gornjoj Lastvi.

Sastanak sa vlasnicima je održan u okviru seta aktivnosti javnog zastupanja. Vlasnici zemlje su prvo upoznati sa projektom AGRISCAPE&ME i sa ciljevima prilot projekta u Gornjoj Lastvi. Zatim je uslijedila diskusija sa vlasnicima vezano za: izvorno korištenje poljoprivrednog zemljišta u selu, ključne probleme poljoprivrede i na kraju ideje i predloge za moguće dalje aktivnosti. Inputi dobijeni od vlasnika su bili veoma značajni i svakako će se uzeti u obzir prilikom finalizacije analize i definisanja preporuka za obnovu poljoprivrednog pejzaža u selu.

By |2018-06-10T11:27:40+00:0010 Juna, 2018|Novosti|0 Comments